บริษัท ซีนอนวิชั่น จำกัด
บริษัท ซีนอนวิชั้น จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ติดตั้ง ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อขาย และ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไอที
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับเงินเดือน
  • - ค่ารถ ค่าโทรศัพท์
  • - สวัสดิการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีนอนวิชั่น จำกัด
34
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700