บริษัท ซีนอนวิชั่น จำกัด
บริษัท ซีนอนวิชั้น จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ติดตั้ง ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อขาย และ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไอที
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัส - ประกันสังคม - ปรับเงินเดือน - ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ - สวัสดิการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีนอนวิชั่น จำกัด
34
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700