JobThai
SNSS (SN Services Solution) รับดำเนินงาน และบริหารจัดการสนับสนุนการบริการแบบครบวงจร ( IFM – Integrated Facilities Management ) อาทิเช่น งานด้านอาหาร,ช่างซ่อมบำรุง,งานทำความสะอาด, งานซักรีด,งานรักษาความปลอดภัย,งานดูแลภูมิทัศน์,งานกำจัดแมลงและด้านอื่นๆ แบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์จากสายงานตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ ต้องการคุณภาพงานด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้นที่ 8 วัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
785 ถนนลาซาล ซอยลาซาล 55
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: http://snss.co.th