บริษัท พิพัฒน์ การบัญชี และ ภาษีอากร จำกัด
สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิพัฒน์ การบัญชี และ ภาษีอากร จำกัด
134/26 ม.4 ต.ห้วยกะปิ
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.pipataccount.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง,รถส่วนตัว