Planet inter logistics Co.,Ltd.
ให้บริการเป็นผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลโดยเรือเดินทะเล ,เครื่องบิน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เป็นตัวแทนในการออกของ เดินพิธีศุลกากร นำเข้า - ส่งออกสินค้า พร้อมบริการเกี่ยวกับการขนส่งครบวงจร
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Planet inter logistics Co.,Ltd.
2/59 อาคารทศพลแลนด์4 ชั้น 12
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่านเซ็นทรัลบางนาทุกสาย
ใช้งานแผนที่