Babies Genius เป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านพัฒนาการเด็ก โดยส่งเสริมการฝึกทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยส่งเสริมการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
- เรียนภาษาอังกฤษ
- ฝึกเชาว์ สมาธิ กล้าแสดงออก
- เรียนศิลปะและดนตรี
- เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
- พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Babies Genius สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
Babies Genius สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.new.babiesgenius.com