จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพและช่วยในการเผาผลาญอาหาร เช่น ชา กาแฟ โดยมีส่วนประกอบมาจากธัญพืช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพและช่วยในการเผาผลาญอาหาร เช่น ชา กาแฟ โดยมีส่วนประกอบมาจากธัญพืช
Benefits
- ประกันสังคม - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - เงินโบนัส - วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 - 10 วัน - สิทธิการลาต่างๆ ตามกฎหมาย - ปรับเงินเดือนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัทโนวา โบทานิค จำกัด
เลขที่ 178 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150