กิจการร่วมค้า พีแอลวีเบสท์บิลดิ้ง
ดำเยิยธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ที่พัก
  • - รถประจำไซร์งาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กิจการร่วมค้า พีแอลวีเบสท์บิลดิ้ง
305/5 หมู่ที่ 5
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000