บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 เป็นผู้ดำเนินด้านการผลิตสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค โดยร่วมมือกับ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินด้านการจัดจำหน่ายสินค้า
แรกเริ่ม บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าประเภทโคโลญ โรลออน โฟม-เจลล้างหน้า และเจลแต่งผม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Eversense และ Tros ต่อมาจากการที่บริษัทฯ ได้พยายามผลิตสินค้าที่เข้าถึงตลาดกลุ่มวัยรุ่น โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่นิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคภายนอกอย่างกว้างขวาง และพบว่ามักคำนึงถึงความสะดวกเป็นสำคัญ จึงมุ่งหวังที่จะสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ ที่นำไปสู่การตอบโจทย์และรองรับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีแนวทางริเริ่มขยายกลุ่มประเภทการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสามารถใช้สินค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีการผลิตสินค้าประเภทที่ใช้ภายในครัวเรือน คือ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดเรียบ น้ำยาอัดกลีบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Fineline , ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับเด็ก (D-nee) และน้ำยาถูพื้น - ล้างห้องน้ำ (Tomi)
จนถึงปัจจุบัน บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ยังมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ Product Branding ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดี คือผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มทางด้านใช้กับครัวเรือน (Household)
- Fineline
- Smart
- D-nee
- Tomi
ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มที่ใช้ทางด้านร่างกาย (Toiletries)
- Tros
- Eversense
- Vivite
- Benice
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน 500 - 700/เดือน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ในราคาพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพิธีการต่างๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการท่องเที่ยวสนับสนุนเงิน 3,000บาท / ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการประจำปี
 • จัดฝึกอบรมสัมมนาสร้างเสริมทักษะให้กับพนักงาน (ภายนอก-ภายใน)
9 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
พนักงานแผนกคลังสินค้า(Warehouse)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
11,000 - 15,000บาท + O.T.
2.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
3.
17 ต.ค. 62
Packaging Recycle Innovation
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
18,000 - 30,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
4.
17 ต.ค. 62
วิศวกรรมช่างกลึง (Manual)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
13,000 - 18,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
5.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า(Warehouse)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
17,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
6.
17 ต.ค. 62
Learning & Development Officer(จัดฝึกอบรม)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
15,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
7. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
QC Lab Officer
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
N/A
8.
17 ต.ค. 62
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
29,000 - 60,000บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
9.
17 ต.ค. 62
Transportation Supervisor
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
N/A
ติดต่อ
168 ลำลูกกา คลอง13
ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 085-155-3500
เว็บไซต์: www.neo-factory.biz
ใช้งานแผนที่