บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด ถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มุ่งให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การดำเนินธุรกิจให้การสนับสนุนทางการเงินประเภท บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) บริการเช่าแบบลีสซิ่ง (Financial Lease)
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
20 อาคารสวนมะลิ ชั้น 7 ถนนยุคล 2
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เว็บไซต์: www.ktbleasing.co.th