บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าใบประกอบวิชาชีพ - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - OT - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
246 ซ.วิภาวดี-รังสิต 12/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400