บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยความคิดมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ คืนให้แก่สังคม โดยมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวอันได้แก่ครอบครัว จึงมีแนวคิดที่จะสร้างบ้านให้มีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา และเน้นประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว และต่อเนื่อง งานก่อสร้างแข็งแรง ประหยัดพลังงาน ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2445/24 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
" สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกครอบครัว "
วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอสังหาฯ ที่สร้างความประทับใจ
และคุณค่าใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว
พันธกิจ
1. บริษัทฯ จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง (ทั้งทางด้านการออกแบบและการก่อสร้าง)
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
2. โครงการของบริษัทฯ ทุกโครงการต้องมี "คุณค่า" มากกว่า "มูลค่า" เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค
สวัสดิการ
  • - สูงกว่ามาตรฐาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รสิกาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2445/24 อาคารธารารมณ์ชั้น15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.rasika.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์สาย 99 , 11 ,93,206,113