บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”)
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน/รองเท้า - ประกันชีวิตหมู่ - กระเช้าเยี่ยม(กรณีเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน) - เบียขยันเดือนละ 300-500 บาท - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
7/3 หมู่ 3
ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เว็บไซต์: http://www.prodigy.co.th