ผู้ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน อุตสาหกรรม ทั้งในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการคลังสินค้า อีกทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ IT เกรดอุตสาหกรรม รวมทั้งซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรมอีกด้วย
องค์กรเราได้การยอมรับให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า ATOP, Nexcom, Portwell, Aplex, Motolora, Intermec, Cognex, SIXNET, SCHNEIDER, INFINITYQS, ROCKWELL AUTOMATION ฯลฯ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ ริเวอร์พลัส ก้าวไปสู่สนามการแข่งขันในธุรกิจ เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสินค้าให้มีความทันสมัย และบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ริเวอร์พลัส มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผนวกกับ ส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศเลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ครบวงจร ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้ องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเราแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ส่วนคือ
1.IAS business ;Industrial automation solution
2.MES business; Manufacturing execution systems
3.ICS business; Industrial computing solution.
4.WMS business; Warehouse management systems
Benefits
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. ประกันสุขภาพ
 • 3. ประกันอุบัติเหตุ
 • 4. เสื้อฟอร์มบริษัท
 • 5. เบี้ยขยัน/โบนัสเบี้ยขยัน
 • 6. รางวัลอายุงานครบ 5, 10, 15 ปี
 • 7. โบนัสประจำปี
 • 8. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10. ค่าทำงานล่วงเวลา
 • 11. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 12. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2 ครั้ง
 • 13. ค่าที่พัก (ค้างคืน)
 • 14. ค่าน้ำมันรถ
 • 15. ค่าสึกหรอรถยนต์
 • 16. ค่าพาหนะสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 17. ค่าโทรศัพท์
 • 18. ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ/ต่างประเทศ
 • 19. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 1907-9 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120