บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
Bangkok Synthetics Co., Ltd. (BST) was establishedin 1991 as a pioneer of C4 business in Thailand from mixed C4 feedstock supply by Olefins plants.The Company’s products include Butadiene, Butene-1,MTBE and C4 Raffinates.
Benefits
- ค่าเช่าบ้าน - ค่าต่างจังหวัด - โบนัส - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
5 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหากรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
Website: www.bst.co.th