ดำเนินธุรกิจด้าน โลจิสติกส์
สวัสดิการ
ลาป่วย 30 วัน ลากิจ 6 วัน การลางานต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน (ใช้สิทธิได้หลังทำงานครบ 1 ปี) ลาคลอด ไม่เกิน 90 วัน (บริษัทจ่ายเงินเดือน 45 วัน) ลาทางศาสนา/ลาบวช ลาทำหมัน ลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกิน 60 วัน ลาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ วันหยุดประจำปีของบริษัท 16 วัน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ประกันภัยกลุ่ม * ประกันอุบัติเหตุ * ประกันชีวิต * ประกันสุขภาพ (IPD) ประกันสุขภาพ (OPD) 5500 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยขยัน เสื้อยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือการสมรส 2,000 บาท ลาหยุดได้ 3 วัน เงินช่วยเหลือค่างานศพหรือเป็นเจ้าภาพ เงินรางวัลตอบแทนช่วงอายุงาน 5,10 ปี แจกทองคำหนัก 50 สตางค์ 1 เส้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
193/88 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 21
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.nittsu.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS อโศก MRT สิริกิตต์
ใช้งานแผนที่