บริษัท กรีนอะโกรพลัส จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • เบี้ยเลี้ยง
  • โอที
  • ประกันสังคม
  • หอพัก
  • รถยนต์
  • อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนอะโกรพลัส จำกัด
165/3 หมู่13
ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เว็บไซต์: Greenagroplus.com
วิธีการเดินทาง
  • รถยนต์ รถโดยสาร