บริษัท กรีนอะโกรพลัส จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • เบี้ยเลี้ยง
 • โอที
 • ประกันสังคม
 • หอพัก
 • รถยนต์
 • อื่นๆ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กรีนอะโกรพลัส จำกัด
  165/3 หมู่13
  ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
  เว็บไซต์: Greenagroplus.com
  วิธีการเดินทาง
  รถยนต์ รถโดยสาร