เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและอาหารเสริม ทั้งในประเทศและส่งออก
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันกลุ่ม
  • ประกันสังคม
  • เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
  • ลาหยุดประเภทต่างๆ
  • เครื่องแบบ
  • สินค้าราคาพนักงาน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Biopharm Chemicals Co., Ltd.
55 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น7 ถ.สุขุมวิท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.biopharm.co.th