บริษัท ที.เค.อินเตอร์ฟูด จำกัด
จำหน่ายอาหารแช่แข็ง-วัตถุดิบเบเกอรี่
สวัสดิการ
 • เงินโอที
 • โบนัสสิ้นปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ที.เค.อินเตอร์ฟูด จำกัด
  88/1 ม.5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้
  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  เว็บไซต์: www.tkinterfood.com