บริษัท ที.เค.อินเตอร์ฟูด จำกัด
จำหน่ายอาหารแช่แข็ง-วัตถุดิบเบเกอรี่
สวัสดิการ
  • เงินโอที
  • โบนัสสิ้นปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.เค.อินเตอร์ฟูด จำกัด
88/1 ม.5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์: www.tkinterfood.com