BNext International Co.,Ltd.
ธุรกิจ auto mobil เกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BNext International Co.,Ltd.
84, Jootee Anuson Road,
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110