บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารระบบสารสนเทศ โดยเน้นธุรกิจด้านการติดตั้ง การออกแบบ ระบบโทรคมนาคม รวมถึงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก กรณีออกต่างจังหวัด - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือ กรณีงานแต่ง บวช และคลอดบุตร เสียชีวิต -กินเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด
10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.knightacc.co.th