ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราทัวร์
บริษัทนำเที่ยว แพ็จเก็จทัวร์ ห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราทัวร์
100/27 หมู่ 3 ถ.ราษฏร์สามัคคี
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์: www.naratour.co.th
วิธีการเดินทาง
ออฟฟิศตั้งอยู่บริเวณโรงแรม ดิ เอ็มพิเรียล แม่ปิง เชียงใม่