โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ เปิดกิจการมา 15 ปี ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมและผิว
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิเพอร์เฟค คอสเมติคส์ จำกัด
1091/35 ถ.เพชรบุรี 31
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400