บริษัท น้อยเบเกอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้อยเบเกอรี่ จำกัด
เลขที่ 99 ถนนพระราม2
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม