บริษัทฯ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า และกระจายสินค้าทั้งทางบก เรือ และทางอากาศ, ให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อฝากเก็บสินค้าทั้วไป และสินค้าควบคุม, ให้บริการแบ่งแยก จัดประเภท คัดเลือก การแบ่งบรรจุ การปิดฉลาก, ให้บริการจัดหา จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าไปยังภายใน และภายนอกประเทศ โดยผู้มีความรู้, ความชำนาญ และมีประสบการณ์+
บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์)
บริการขนส่งทางอากาศ
บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด
บริการขนส่งถึงหน้าประตู
บริการบรรจุหีบห่อสินค้า
บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ
บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า
บริการเช่าคลังสินค้า
บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว
บริการจัดการสินค้าพิเศษ/ สินค้าหนัก
บริการด้านประกันภัย
บริการรับส่งสินค้าระหว่างสายการบิน และตัวแทน
สวัสดิการ
  • โบนัส (กลางปี / ปลายปี)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
  • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
  • การตรวจร่างกายประจำปี
  • การปรับเงินเดือนประจำปี
  • ยูนิฟอร์ม
  • สวัสดิการเยี่ยมไข้ / งานศพ / แต่งงาน
ติดต่อ
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
507/321 อาคารเฟรทลิ้งค์ส ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซ.4) ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.fleth.co.th
วิธีการเดินทาง
  • ที่ตั้งอาคารอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม3
ใช้งานแผนที่