โรงเรียนอนุบาลซันชายน์
โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ เป็นโรงเรียนสอนสองภาษา อังกฤษ - ไทย สอนระดับ เตรียมอนุบาล - อนุบาล3
สวัสดิการ
 • อาหารกลางวัน
 • ประกันสังคม
 • หยุดเสาร์ - อาทิตย์ นขตฤกษ์
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  โรงเรียนอนุบาลซันชายน์
  305 หมู่ 7 ถนนราชพฤกษ์
  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  วิธีการเดินทาง
  ด้วยรถส่วนตัว