โรงเรียนอนุบาลซันชายน์
โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ เป็นโรงเรียนสอนสองภาษา อังกฤษ - ไทย สอนระดับ เตรียมอนุบาล - อนุบาล3
สวัสดิการ
  • อาหารกลางวัน
  • ประกันสังคม
  • หยุดเสาร์ - อาทิตย์ นขตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลซันชายน์
305 หมู่ 7 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
วิธีการเดินทาง
  • ด้วยรถส่วนตัว