ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
ทำธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน(สินเชื่อส่วนบุคคล)
เสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทางโทรศัพท์
***ไม่ต้องโทรงานถึง2ทุ่ม และไม่บังคับให้เข้างาน เสาร์-อาทิตย์
สวัสดิการ
  • -ประกันกลุ่ม
  • -โบนัสทุก2เดือน และโบนัสทุกสิ้นปี
  • -เงินสะสมรายเดือน
  • -พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง
  • -ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา9.00-17.30น.
  • ***ไม่ใช่งานขายตรงและงานขายประกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
898 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.krungsri.com
วิธีการเดินทาง
  • BTSสถานีชิดลม(ประตู4)