เปิดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2557 ดำเนินการธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล
สวัสดิการ
-ชุดยูนิฟอร์ม -มีประกันชีวต -เบี้ยขยัน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด
36/16 หมู่9
ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วิธีการเดินทาง
-สะดวกมาง่าย เน้นรถยนต์ส่วนตัว มอไซด์