โครงการผลิตผักปลอดสารพิษนาทองชู
เป็นโครงการผลิตอาหาร ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ
สวัสดิการ
มีที่พักฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โครงการผลิตผักปลอดสารพิษนาทองชู
306 หมู่ 4
ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000
วิธีการเดินทาง
มีรถสองแถวออกจากตลาดสดพัทลุง ไป ต.สมหวัง ต.ชะรัด อ.กงหรา