CK Koh Tao
ดำเนินธุรกิจที่พัก รีสอร์ท
สวัสดิการ
  • - ที่พัก
  • - อาหาร 3 มื้อ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
CK Koh Tao
30/2 หมู่1
ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360