CK Koh Tao
ดำเนินธุรกิจที่พัก รีสอร์ท
สวัสดิการ
- ที่พัก - อาหาร 3 มื้อ - ยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
CK Koh Tao
30/2 หมู่1
ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360