โรงเรียนสอนภาษาแทนคุณ
“ฮั่นอี้” ไม่ใช่องค์กรทางธุรกิจที่แสวงหาผลตอบแทนเป็นเพียงผลกำไร แต่ฮั่นอี้เกิดจากอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนเลือดใหม่ที่รัก และเห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาจีนที่สามารถสร้างสรรค์และเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ องค์ความรู้ ปรัชญาและวิถีชีวิต ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาของไทย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยได้มีส่วนช่วยกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งเป็นประเทศที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดในการสอนภาษาจีนสำหรับคนไทย ซึ่งรวมถึงการคัดสรรอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนและตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษาแทนคุณ
1221/39 อาคารเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ซอยสุขุมวิท 61
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.hanyischool.com
วิธีการเดินทาง
BTS เอกมัย รถเมล์สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 511, 513, 508