บริษัท คอนบี จำกัด
ดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน กับเพิ่มตอบสนองกับต้องการในสังคมยุคใหม่ โดยใช้นววัตกรรม และเทคโนโนยี่เข้ามาจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว้
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ประกันสังคม และได้รับหุ้นบริษัทตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอนบี จำกัด
61/35 moo3
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000