JobThai
บริการจัดหา จัดซื้อ และนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย บริการติดต่อโรงงานและผู้ประกอบการจีน
สวัสดิการ
• เงินเดือนประจำ • ประกันสังคม • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี • วันหยุดพักผ่อนประจำปี • อื่น ๆ ตามโครงสร้างของบริษัทฯกำหนด
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทยฮัวโฟร์ยู จำกัด
872/4 ถนนเอกชัย
แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.thaihua4u.com