บริษัท ปักกิ่ง ไทย-จีน
คลินิกแพทย์แผนจีน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ที่พัก - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปักกิ่ง ไทย-จีน
280,282,284 ถนนพระรามที่ 2 ซ.10
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่