บริษัท บิซซิเนส เอคเซอร์เลนท์ เซอร์เวย์เยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านบริการตรวจสอบ Survey , ประเมินความเสียหาย ความเสียหายของทรัพย์สินทั่วไป งานเบ็ดเตล็ด งานอัคคีภัย(ไม่ใช่รถยนต์)
พนักงานตรวจสอบประกันภัย (เซอร์เวย์)
สำรวจตรวจสอบความเสียหาย และ ประมาณการราคาความเสียหาย งานประกันภัย
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ตามโครงสร้างบริษัท
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
  • - ประกันสังคม บัตรประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เบิกค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
  • - ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิซซิเนส เอคเซอร์เลนท์ เซอร์เวย์เยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 679/8 ซอยพิบูลอุปถัมภ์
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
  • ลาดพร้าว 48 แยก 18