ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีที คอปอเรชั่น
ดำเนินธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีที คอปอเรชั่น
310 หมู่1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540