บริษัท บริท แคร์ บิซิเนส แอนด์ คลีน จำกัด
ประกอบธุรกิจรับจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลสวนทั่วราชอณาจักร
Benefits
- เงินเดือน - โอที - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บริท แคร์ บิซิเนส แอนด์ คลีน จำกัด
15/95 ซอยนวลจันทร์ 40 ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Directions
รถโดยสารสาธารณ สาย 178 156 95 รถส่วนตัว