ให้บริการด้านการขนส่ง และดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก โดยคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001:2008 และบริษัทฯ ได้มีรถบริการขนส่งที่ดำเนินงานเองเนื่องจากคำนึงถึงความพร้อมในการให้บริการที่มีต่อลูกค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการที่มีความชำนาญด้านงานขนส่ง และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการทำประโยชน์ต่อสังคม
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - งานเลี้ยงปีใหม่ - พนักงานท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซ็มท์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
125/39-40 ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.semtexpress.com