บริษัท อาณาจักรกฎหมายไทย จำกัด
บริษัท อาณาจักรกฎหมายไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านกฎหมาย อาทิเช่น ให้คำปรึกษาคดีทางด้านกฎหมาย อรรถคดีทั่วไป ฟ้องคดี บังคับคดี ดำเนินงานทางด้านกฎหมายทุกประเภท ได้แก่ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ธนาคาร และบุคคลธรรมดา
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาณาจักรกฎหมายไทย จำกัด
388/79 ม.บิซแกลเลอเรีย ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่