เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2544 มากกว่า 10 ปี
ประกอบกิจการผลิต และชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตแบบหล่อ ( Mould ) และ
แม่พิมพ์
สวัสดิการ
  • ค่าข้าว 20 บาท / วัน
  • ค่ารถ 20 บาท / วัน
  • ค่ากะ 40 บาท /วัน
  • เบี้ยขยัน 200-1,000 บาท
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
78/13 หมู่ 5 ซอยทีทีไอ
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 038-574-526-8
แฟกซ์: 038-574-530
เว็บไซต์: www.plako.co.jp/thai/