เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2544 มากกว่า 10 ปี ประกอบกิจการผลิต และชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตแบบหล่อ ( Mould ) และ แม่พิมพ์
Benefits
ค่าข้าว 20 บาท / วัน ค่ารถ 20 บาท / วัน ค่ากะ 40 บาท /วัน เบี้ยขยัน 200-1,000 บาท เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวและพนักงานเสียชีวิต โบนัส 2 ครั้ง/ปี ท่องเที่ยวประจำปี สังสรรค์ปีใหม่ ประกันสังคม ยูนิฟอร์มพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พลาโก้ไทย จำกัด
78/13 หมู่ 5 ซอยทีทีไอ
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130