บริษัท รสา แลนด์ จำกัด
พัฒนาที่ดินในรูปแแบบ้านทาวโฮม
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รสา แลนด์ จำกัด
555 อาคาร รสา ทาวเวอร์ชั้น 28
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.rasa.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถยนต์ รถไฟฟ้า MRT, BTS