บริษัท ยุติวิชญ์ คอลเล็คชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เปิดนำเดินการมากว่า2 ปี ให้บริการเกียวการติดตามถวงถามหนี้ มุ่นเน้นการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา (OT) - ค่าคลองชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยุติวิชญ์ คอลเล็คชั่น เซอร์วิส จำกัด
18 ซอยรามคำแหง 48 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240