บริษัท รินทร์โชคชัย จำกัด
บริษัท รินทร์โชคชัย จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกแปรงสีฟันเบอร์แมน แปรงดีเพื่อฟันดี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รินทร์โชคชัย จำกัด
22/7 หมู่ 4 ซอยรินทร์โชคชัย ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่