บริษัท บี.เอส.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลักษณะของงาน เป็นการบริการ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ แอร์ตู้คอนโทรลเครื่องจักร เป็นงานในนิคมอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม -โบนัสประจำปี -ค่าล่วง -เบี้ยขยัน/เดือน -แบบฟอร์มพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุ/รายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี.เอส.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1017/54,56 ซอย เพชรเกษม 106 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160