โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก 75 ห้อง ตั้งอยู่ที่เกาะสมุย เดินทางสะดวกติดถนนรอบเกาะ
สวัสดิการ
มีที่พักและอาหารให้กับพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บ้านหินทราย รีสอร์ท
5/5 หมุ่ 3
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
เว็บไซต์: www.baanhinsairesort.com