บริษัท บีบี เทรดดิ้ง แอนด์ โพรเคียวเม้นต์ จำกัด
ดำเนินงานด้านการพัฒนาและขายโครงการสาธารณะประโยชน์ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เช่น อบต.,เทศบาลตำบล,เทศบาลเมือง,เทศบาลนคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรามีนโยบายในการให้รายได้ส่วนแบ่งหรือคอมมิชชั่นแก่พนักงานฝ่ายขายที่สูง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีบี เทรดดิ้ง แอนด์ โพรเคียวเม้นต์ จำกัด
1614/365 หมู่ที่ 6
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280