บริษัท ชลบุรีกรีนโปรดักส์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหิน-ทราย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชลบุรีกรีนโปรดักส์ จำกัด
112/509 หมู่ที่ 1
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000