JobThai
V Omega
บริษัท วี โอเมกา จำกัด เป็นบริษัทให้บริการอาหาร และการจัดการโรงอาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • เบี่ยขยัน
 • อาหาร 1 มื้อ
 • ยูนิฟร์อม
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • zero position th
  ติดต่อ
  V Omega
  99/71 หมู่บ้าน ศิลปกรการ พาร์ค 2 ซอย 3 หมู่ 6 ถนนบางไฝ่-หนองเพรางาย
  ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110