บริการงาน ให้แก่ คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ค่าเยื่ยมไข้
  • - ค่าเยี่ยมคลอด
  • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
  • - เงินช่วยเหลือมรณะกรรม
ติดต่อ
บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1168 นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 081-818-5119,02-679-9940
วิธีการเดินทาง
  • MRT ลุมพินี