Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited
บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทเจ้าของสินค้า (Supplier) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายในเขตภูมิภาค ให้บริการแบบครบวงจรแก่ภาคอุตสาหกรรม จำหน่ายวัตถุดิบนานาประเภท ทั้งที่เป็นเคมีภัณฑ์พิเศษ และเคมีอุตสาหกรรมทั่วไป รวมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคนิค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัย และชีวอนามัย เป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัท คือเป็นผู้นำในการจัดจำหน่าย และบริการแบบครบวงจรสำหรับวัตถุดิบอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีอัตราเติบโตรวดเร็วที่สุด และผลกำไรสูงสุด เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายบริษัท มีความต้องการรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited
1168/98-100 Lumpini Tower, 35th Floor, Rama IV Road
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120