People on Pause
People on Pause ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้าน กาแฟ อาหาร เครื่องดื่ม
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ประกันสังคม - ทิปรวม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
People on Pause
108 อาคารไทยทรัพย์ ถนน ลาดพร้าววังหิน ซอย8
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230